Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi samlar in dina personuppgifter såsom namn, adress, mejladress, telefonnummer, personnummer. främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Ändamål med insamlingen?

De samlade uppgifter använts främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Dina personuppgifter lagras även för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Så raderar eller rättar du information?

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig. Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Vi strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera angivet fel.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du har rätt att få en bekräftelse på om Daily Hemservice behandlar dina personuppgifter och i det fall detta stämmer få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de fall där en e-post finns kommer Daily Hemservice leverera kopia på uppgifterna digitalt till aktuell e-postadress inom fyra veckor. Begäran ska göras skriftligen. Även vid återkallning av samtycke ska en skriftligt begäran skickas till personuppgiftsansvarig på företaget.

Period som uppgifterna lagras

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Vid begäran av borttagning, ändring och/eller begränsning av personuppgifter sker detta skyndsamt men inom 3 månader.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Fekadu Kesete
Daily Hemservice i Göteborg AB

Kvilletorget 18

417 04 Göteborg
Tel: 031 – 28 30 10
info@dailyhemservice.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

Daily Hemservice i Göteborg AB

Kvilletorget 18, 417 04 Göteborg
Tel: 031 – 28 30 10